[ MENU DODATKOWE ]


Starsze ogłoszenia

02.11.2011

Sekcja Zaopatrzenia informuje, że 30 listopada 2011 roku upływa termin składania zapotrzebowań na 2012 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2010.
 
Zapotrzebowania na: tusze i tonery, odczynniki podstawowe, materiały filtracyjne, materiały opatrunkowe, materiały szewne, leki weterynaryjne, leki farmacji ludzkiej prosimy składać za pomocą programów: http://zakupy.up.lublin.pl/
 
Zapotrzebowania na plastikowy sprzęt laboratoryjny, szkło laboratoryjne prosimy składać w oparciu o wykaz asortymentu znajdujący się na stronie sekcji w formie tabelarycznej.
 
Uwaga: gdy na stanie Jednostki Organizacyjnej znajduje się nowa, będąca na gwarancji drukarka, kopiarka itp. prosimy o wpisanie tej informacji przy zapotrzebowaniu na tusze i tonery.
 
Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
mgr Stanisław Lewandowski


« wstecz