[ MENU DODATKOWE ]


Starsze ogłoszenia

10.11.2010

 • Sekcja Zaopatrzenia informuje o możliwości składania zapotrzebowań rocznych na 2011 rok na odczynniki (odczynniki.up.lublin.pl).

  Terminy składania zapotrzebowań reguluje Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2010.

  Szczegółowych informacji udziela Sekcja Zaopatrzenia, tel. 81 445 65 55.

  Instrukcja składania zapotrzebowań/zamówień na odczynniki.
  Prosimy o składanie jednego zapotrzebowania/zamówienia zbiorczego z danej jednostki organizacyjnej.
  1. Przedstawiciel jednostki składa jedno zbiorcze zapotrzebowanie na odczynniki (szacowane zużycie), które po wydrukowaniu powinien dostarczyć do Sekcji Zaopatrzenia, ul. Akademicka 13, p.174 (tel. 81 445 65 55).
  Złożenie zapotrzebowania obliguje do złożenia zamówienia.
  2. Po wyłonieniu dostawcy odczynników w procedurze przetargowej zostaną Państwo poinformowani o konieczności złożenia zamówienia na realizację dostawy zapotrzebowanych odczynników.
  3. Przedstawiciel jednostki składa zamówienia na zapotrzebowane odczynniki, które po wydrukowaniu powinien dostarczyć do Sekcji Zaopatrzenia.
  4. Odbiór zamówionych odczynników odbywa się w Magazynie Centralnym UP, ul. Akademicka 12a.

   

  Jednocześnie informujemy o obowiązku złożenia zapotrzebowań rocznych na dostawy do dnia 30 listopada 2010 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2010.

   


« wstecz