UP Lublin   Centralne Laboratorium Badawcze

Aktualności


 

Zakres usług i cennik

« wstecz

Centralne Laboratorium Badawcze oferuje usługi w zakresie:

 

  • prowadzenia oznaczeń fizykochemicznych w próbach gleby, wody, pasz, żywności, surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, m.in.: składu aminokwasowego, azotu ogólnego (białka całkowitego), amoniaku wolnego lub związanego, celulozy, pestycydów, mikotoksyn, WWA, witaminy  C, błonnika pokarmowego, cukrów rozpuszczalnych w wodzie, tłuszczu surowego i całkowitego, kwasów tłuszczowych, olejków eterycznych, flawonoidów, makroelementów i pierwiastków śladowych, oszacowania wartości energetycznej, aktywności preparatów znakowanych radioizotopami, czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy;
  • utrwalanie prób materiału biologicznego techniką liofilizacji;
  • badań struktury materiałów z użyciem mikroskopów świetlnych i elektronowych;
  • szkoleń praktycznych przygotowujących do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności stosowania różnorodnych technik analitycznych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 

Specjalistyczna aparatura i laboratoria

 

CLA dysponuje specjalistyczną aparaturą i wyposażeniem laboratoryjnym: analizatory aminokwasów, chromatografy cieczowe z detektorami: SFM, UV/VIS, RID, PDA, MS/MS, chromatograf jonowy, chromatografy gazowe z detektorami: MS/MS,ECD, FID, NPD, densytometr skanerowy, spektrofluorymetr, ASA z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną, analizator rtęci, analizator białka, analizator tłuszczu, mineralizatory, liczniki promieniowania beta i gamma, mikroskopy optyczne i elektronowe, analizatory obrazu, ultramikrotomy, napylarka sputronowa, dejonizator wody, liofilizatory, ultrawirówka, zestaw do przyspieszonej ekstrakcji, analizatory w bliskiej podczerwieni, analizator w przepływie, ICP-MS, XRF – fluorescencja rentgenowska, systemy miareczkowania potencjometrycznego, TOC i inne.
 
Raport z badań w wersji angielskiej dostępny jest za dodatkową opłatą w wysokości 10,00 zł netto (opłata ustalona od dnia 06.09.2017 r.).
 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. 
 

 

 

Cennik

 
 

 

Pakiety pestycydów (162, 250):