[ MENU DODATKOWE ]


Zajęcia ogólnouczelniane

Wykaz przedmiotów w ramach zajęć ogólnouczelnianych, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2016-2017

 

 Wykaz przedmiotów w ramach zajęć ogólnouczelnianych, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2016-2017 (semestr letni) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (dotyczy Wydziału Agrobioinżynierii, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Inżynierii Produkcji).  

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przedmiot
1.
Psychologia zachowań konsumenckich
 

Dr hab. Katarzyna Kozłowicz

2.
Wykorzystanie technologii druku 3D

2 grupy wykładowe (I grupa – WIP; II grupa – pozostałe wydziały)

Mgr inż. Jarosław Tatarczak

3.
Akademicki Savoir-vivre
 

Dr Monika Michalak-Majewska

4.
Wpływ żywności na jakość życia człowieka
 

Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

5.
Tajemnice warzyw, przypraw i ziół
 

Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

6.
Sadownictwo i szkółkarstwo
 
Dr Piotr Baryła
7.
Nowoczesne sadownictwo
 
Dr Tomasz Lipa
 
« wstecz