[ MENU DODATKOWE ]


Zajęcia ogólnouczelniane

Wykaz przedmiotów w ramach zajęć ogólnouczelnianych, które zostaną uruchomione w roku akad. 2016-2017

 

 Wykaz przedmiotów w ramach zajęć ogólnouczelnianych,

które zostaną uruchomione w roku akademickim 2016-2017

dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia
semestr zimowy

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przedmiot

1.

Akademicki Savoir-vivre
2 grupy wykładowe (I grupa – WIP, WNoŻiB; II grupa – pozostałe wydziały)

Dr Monika Michalak-Majewska

2.

Wykorzystanie technologii druku 3D
2 grupy wykładowe (I grupa – WIP, WA; II grupa – pozostałe wydziały)

Mgr inż. Jarosław Tatarczak

3.

Wpływ żywności na jakość życia człowieka
2 grupy wykładowe (I grupa – WNoŻiB; II grupa – pozostałe wydziały)
 

Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

4.

Tajemnice warzyw, przypraw i ziół

Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

5.

Zwierzęta w życiu człowieka

Dr hab. Ewa Januś

6.

Psychologia zachowań konsumenckich

Dr hab. Katarzyna Kozłowicz

7.

Pochodzenie i ewolucja życia na Ziemi

Dr hab. Wojciech Pęczuła

8.

Nowoczesne sadownictwo

Dr Tomasz Lipa
 

 

 

« wstecz