[ MENU DODATKOWE ]


Zajęcia ogólnouczelniane

Wykaz przedmiotów ogólnouczelnianych

 

 Wykaz przedmiotów w ramach zajęć ogólnouczelnianych

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przedmiot

1.

Personologia [www]

Prof. dr hab. Cezary Kowalski/Prof. dr hab. Ryszard Bobowiec

2.

Tajniki żywności w relacji surowiec-produkt [www]

Prof. dr hab. Jerzy Jamroz

3.

Wpływ żywności na jakość życia człowieka [www]

Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

4.

Akademicki Savoir-vivre [www]

Dr Monika Michalak-Majewska

5.

Psychologia zachowań konsumenckich [www]

Dr hab. Katarzyna Kozłowicz

6.

Bioinspiracje i biomimetyka [www]

Dr hab. Grzegorz Łysiak

7.

Wykorzystanie technologii druku 3D [www]

Mgr inż. Jarosław Tatarczak

8.

Zasady postępowania w życiu społecznym i zawodowym [www]

Dr hab. Adam Bownik

9.

Zwierzęta w życiu człowieka [www]

Dr hab. Ewa Januś

10.

Pochodzenie i ewolucja życia na Ziemi [www]

Dr hab. Wojciech Pęczuła

11.

Nowoczesne sadownictwo [www]

Dr Tomasz Lipa

12.

Tajemnice warzyw, przypraw i ziół [www]

Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

13.

Rośliny ozdobne w otoczeniu człowieka [www]

Prof. dr hab. Danuta Kozak

14.

Etyka przestrzeni [www]

Dr Teresa Wyłupek

15.

Struktura i funkcjonowanie krajobrazu rolniczego [www]

Prof. dr hab. Marianna Warda

16.

Rolnictwo ekologiczne. Mity i rzeczywistość  [www]

Prof. dr hab. Edward Pałys

17.

Komunikacja społeczna i negocjacje [www]

Dr hab. Mirosław Murat

18.

Człowiek w świecie współczesnym [www]

Dr hab. Mirosław Murat

19.

 

Międzynarodowy rynek pracy [www]

( do wyboru: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) – staże, praktyki, praca wakacyjna, poszukiwanie pracy, wypełnianie dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

20.

 

Prezentacje, mediacje, negocjacje [www]

(do wyboru: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) – zasady prawidłowej prezentacji, skuteczna mediacja i negocjacje.

 

Lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

21.

Rozmnażanie roślin ogrodniczych [www]

Dr Piotr Kiczorowski
22.

Sadownictwo i szkółkarstwo [www]

Dr Piotr Baryła

 

 

« wstecz