[ MENU DODATKOWE ]


Zajęcia ogólnouczelniane

Wykaz przedmiotów w ramach zajęć ogólnouczelnianych, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2017-2018

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach zajęć ogólnouczelnianych w roku akademickim 2017-2018 (semestr zimowy) na studiach stacjonarnych

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przedmiot
1.
Akademicki Savoir-vivre

2 grupy wykładowe (I grupa – WBNoZiB; II grupa – pozostałe wydziały)

Dr Monika Michalak-Majewska

2.
Zwierzęta w życiu człowieka

2 grupy wykładowe (I grupa –WBNoZiB ; II grupa – pozostałe wydziały)

Dr hab. Ewa Januś
3.
Tajemnice warzyw, przypraw i ziół

2 grupy wykładowe (I grupa – WNoŻiB ; II grupa – pozostałe wydziały)

Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

4.
Wpływ żywności na jakość życia człowieka
 

Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. nadzw.

5.
Psychologia zachowań konsumenckich
 

Dr hab. Katarzyna Kozłowicz

6.
Pochodzenie i ewolucja życia na Ziemi
 

Dr hab. Wojciech Pęczuła

7.
Komunikacja społeczna i negocjacje
 

Dr hab. Mirosław Murat

8.
Wykorzystanie technologii druku 3D
 

Mgr inż. Jarosław Tatarczak

 

 
« wstecz