[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

25.11.2015

Konferencja poświęcona kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, studia pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

  

ZAPROSZENIE
 
Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, Prodziekan oraz Rada Programowa ds. Kierunku Gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają
pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych
na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, studia pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 
Konferencja odbędzie się 25 listopada  2015 w sali konferencyjnej Agro II (wejście nr 13, 14, 15, 16), początek godz. 10.00. Konferencji będą towarzyszyły: wystawa prac studentów kierunku gospodarka przestrzenna UP w Lublinie pt. „Projekt rewitalizacji doliny rzeki Czerniejówki w Lublinie”; wystawa fotografii pt. „Mieszkać na miarę czasu” autorstwa dr inż. arch. Agnieszki Kłopotowskiej i dr. inż. arch. Macieja Kłopotowskiego z Politechniki Białostockiej oraz multimedialna wystawa fotografii pt.” Błękitno - zielona infrastruktura” autorstwa dr inż. arch. kraj. Agnieszki Kępkowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.Miejsce wystaw - hol główny Agro II
 
Program konferencji:
10.00 - otwarcie i powitanie gości
10.05 – wykład pt. „Mieszkać na miarę czasu„ dr inż. arch. Maciej Kłopotowski z Politechniki Białostockiej
10.30 – prezentacja celu i programu kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
10.45 – informacja nt. działalności Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UP w Lublinie
11.00 - dyskusja z udziałem interesariuszy zewnętrznych
11.30 – zaproszenie na w/w wystawy - dr inż. A. Kępkowicz, dr inż. M. Kłopotowski, dr inż. K. Boguszewska
11.40 - rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą koncepcje rewitalizacji doliny Czerniejówki oraz wręczenie nagród.
12.10 – zakończenie konferencji
 
12.10 – 12.30 - Spotkanie ze studentami kierunku gospodarka przestrzenna
Tematyka spotkania:
-        Opinie i uwagi studentów dotyczące programu i planu studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna
 
W imieniu Organizatorów
 
Dr hab. Halina Lipińska
Przewodnicząca Rady Programowej GP
 
Wersja pdf zaproszenia - link.
 

« wstecz