[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

15.10.2015

„Innowacyjne technologie w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej”,

 

Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna pt.
„Innowacyjne technologie w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej”

15-16 października 2015 r.

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej pt. „Innowacyjne technologie w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej”, która odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i będzie połączona z jubileuszem 80-lecia urodzin prof.  dr hab. inż. Tadeusza Orlika – wieloletniego kierownika Zakładu Melioracji i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie.


Konferencja organizowana jest przez Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych - Zarząd Oddziału w Lublinie, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Roztoczański Park Narodowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Celem konferencji jest prezentacja najnowszych prac naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu gospodarki wodnej i wodno-ściekowej realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: innowacyjnych technologii oczyszczania wód i ścieków, gospodarki wodnej, ochrony zasobów wodnych, rekultywacji zbiorników wodnych, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony
i kształtowania środowiska wodnego.


Liczymy, że wzajemna wymiana doświadczeń podczas konferencji umożliwi określenie skutecznych działań w zakresie ilościowej i jakościowej ochrony zasobów wodnych w Polsce. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Sławomira Sosnowskiego.


W załączeniu przesyłam komunikat nr 1 wraz z kartą zgłoszenia.
   
                                                   
Z wyrazami szacunku
dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

  Do pobrania:

 

[ Karta zgłoszenia Konferencja UP RPN 2015.docx  ]

[ Komunikat I Innowacyjne technologie.pdf  ]

[ Komunikat II ]

[ Komunikat III ]


 

« wstecz