[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

07.04.2016

XIII Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów "Środowisko - zwierzę - produkt"

 

 
XIII Międzynarodowe Seminarium
Studenckich Kół Naukowych

III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

ŚRODOWISKO – ZWIERZĘ – PRODUKT
pod patronatem

J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego

Prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego

i

Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

Prof. dr hab. Eugeniusza R. Greli

Przy współpracy

Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN w Warszawie

07.04.2016r.
800 Otwarcie seminarium i powitanie Gości

Opiekun KNBiHZ w Lublinie- prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

Wystąpienie J.M. Rektora UP- prof. dr hab. Marian Wesołowski

Wystąpienie Dziekana Wydziału BiHZ UP- prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

Wystąpienie Prezesa KNBiHZ- Konrad Grzesiuk

Wystąpienie Przewodniczącej Rady Doktorantów UP- mgr inż. Marta Kozak

 

820 Sesja referatowa A nt. „Biologia i hodowla zwierząt” Centrum Kongresowe UP.

 

Jury: Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

Prof. dr hab. Antoni Brodacki
Prof. dr hab. Jan Matras

820-832 Marcin Bany, Sylwia Paprocka, Monika Mitura- UP Lublin Nutrigenetyka i nutrigenomika – nowe trendy w żywieniu zwierząt

832-844 Konrad Grzesiuk, Patrycja Kołodziej, Sylwia Paprocka, Justyna Bochnak- UP Lublin Jak wpływa stosowanie dodatku dyni do paszy na skład chemiczny mięsa u tuczników (Influence of applying addition of pumpkin in pasture on chemical content of meat in fatteners)

844-856 Magdalena Skibicka- ZUT Szczecin Wpływ systemu utrzymania na zdrowotność i wyniki odchowu cieląt.

856-908 Agnieszka Tomczyk, Piotr Dobrowolski, Monika Hułas-Stasiak- UP Lublin

Efekt podawania β –hydroksy- β -metylomaślanu ciężarnej samicy gryzonia, na rozwój postnatalny jej potomstwa.

908-920 Anna Sokołowska, Sylwia Kotlarczyk, Paweł Mielnik, Jessica Stawicka, Magdalena Mazur- UWM Olsztyn

Wpływ probiotyku Lavipan na wyniki odchowu indyczek rzeźnych Big 6

920-932 Dagmara Han- UP Lublin Respektowanie sygnałów posturalnych w kontaktach z nieznanym psem.

932-944 Sylwia Sikora- ZUT Szczecin

Analiza składu chemicznego śruty z nasion guar (Cyamopsis tetragonoloba) jako potencjalnego zamiennika śruty poekstrakcyjnej sojowej.

944-956 Paweł Mielnik, Anna Kuzborska, Jessica Stawicka, Anna Sokołowska, Sylwia Kotlarczyk- UWM Olsztyn

Wpływ poziomu białka i energii w mieszance paszowej na wyniki odchowu ślimaka CORNU ASPERSUM MAXIMA.

956-1008 Agata Lisowska- UP Lublin Efektywność różnych metod socjalizacji kotów dzikich i wtórnie zdziczałych

 
 
Przerwa kawowa 1008-1025

1025-1037 Agnieszka Duszyńska, Dagmara Han- UP Lublin

Występowanie zachowań niepożądanych u psów

1037-1049 Sabina Krajewska, Mateusz Kusztal, Magdalena Bartoszewska, Anna Buchalska- UP Wrocław

Zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniająca produktów owocowych typu smoothies (The kontent of polyphenols and antioxidant activity of smoothies products).

1049-1101 Eliza Chorążyczewska- UP Wrocław

Jakość bakteriologiczna mleka surowego i jej znaczenie w przemyśle technologicznym

1101-1113 Agata Lisowska- UP Lublin

Wpływ jakości interakcji człowiek – zwierzę na zachowanie się psów

1113-1125 Ewelina Skorupka- UP Wrocław

Zastosowanie efektywnych mikroorganizmów w hodowli bydła.

 

1125-1137 Klaudia Roman, Weronika Wojtan- UP Lublin

Dominacja u psów domowych – prawda czy mit?

1137-1149 Angelika Trześniewska- UP Lublin

Postawy właścicieli wobec zachowań niepożądanych u psów

1149-1201Natalia Pogroszewska, Aleksandra Wrona- UP Lublin

Wykorzystanie małych przeżuwaczy do ochrony muraw kserotermicznych – projekt doświadczenia

1201-1213 Monika Przybysz, Katarzyna Maj- UP Lublin

Zdolność zapamiętywania u psów rasy Flat Coated Retriever

 
 
Przerwa kawowa 1213-1230

1230-1242 Angelika Trześniewska- UP Lublin

Wiedza na temat zachowania się psów w kontekście unikania sytuacji konfliktowych.

1242-1254 Adrian Kubaczyński, Alicja Budzyńska, Maciej Bąkowski- UP Lublin

Efektywność stosowania preparatu czosnkowego w odchowie indyczek

1254-1306 Katarzyna Maj, Monika Przybysz

Zachowania niepożądane u kotów- przyczyny i skutki- UP Lublin

1306-1318 Zbigniew Sztramkowski- UWM Olsztyn

Technologia produkcji trzody chlewnej w jednym z niemieckich gospodarstw w Hesji

1318-1330 Paulina Widz- UP Lublin

Porównanie mlecznych napojów fermentowanych z produkcji klasycznej i ekologicznej

1330-1342 Wróbel Dorota, Bartłomiej Marciniak- UP Lublin

Wykorzystanie mleczka pszczelego do synchronizacji rui u owiec

1342-1354 Aleksandra Wrona, Natalia Pogroszewska- UP Lublin

Kształtowanie się wybranych białek ostrej fazy w okresie okołoporodowym u owiec – projekt doświadczenia

1354-1406 Marciniak Bartłomiej, Wróbel Dorota- UP Lublin

Analiza inseminacji owiec poza sezonem rozrodczym

1406-1418 Tomasz Wodyk, Aleksandra Wojewoda, Daniel Stępniowski, Ewelina Cholewińska- UP Lublin

Status lipidowy i oksydoredukcyjny krwi kurcząt otrzymujących probiotyk zawierający kultury Enterococcus faecium

 
Przerwa obiadowa 1418-1530

1530 Sekcja referatowa B nt. „Ochrona środowiska” Centrum Kongresowe UP

Jury: Prof. dr hab. Leszek Drozd

Dr hab. Jacek Łętowski, prof. UP

Prof. dr hab. Leszek Tymczyna

1530-1542 Monika Nowakowska, Kinga Pieczyńska, Katarzyna Żebrowska- ZUT Szczecin

Uciążliwość zapachowa trzody chlewnej

1542-1554 Karolina Mazurek, Monika Łukaszczyk- UP Lublin

Ocena stopnia zanieczyszczenia rzeki Bystrzycy na terenie miasta Lublin

1554-1606 Sylwia Wilk, Anna Pokora, Katarzyna Matraszek- UP Lublin

Wędkarskie wykorzystanie rzeki o charakterze górskim na przykładzie górnej Bystrzycy

1606-1618 Martyna Kasela, Mateusz Ossowski, Justyna Gierczak, Wioletta Żmuda-Czerwonka – UP Lublin

Bioaerozol w powietrzu lubelskiej trasy podziemnej

1618-1630 Dagmara Łuczkiewicz, Karolina Jóźwik Damian Skibiński, Monika Stempniak- UP Lublin

Efekty rekultywacji płytkiego litoralu Jeziora Piaseczno trzy lata po przeprowadzonych zabiegach

1630-1642 Karolina Jóźwik, Damian Skibiński, Dagmara Łuczkiewicz, , Monika Stempniak- UP Lublin

Pokarm sumika karłowatego (Ameiurus nebulosus) z dwóch jezior różnej trofii na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim

1642-1654 Aga Żarczyńska- UP Lublin

Inwazyjne gatunki żółwi w wodach Lubelszczyzny

1654-1706 Paulina Ciebielska, Anet Gmur, Agnieszka Delebis, Helena Pawlak, Alicja Ponińska,Milena Słupska, Barbara Szczuka, Radosław Szymczak- UP Poznań

Inwentaryzacja bobra europejskiego w Dolinie Warty na terenie miasta Poznań

1706 -1718 Łukasz Podgórski, Andżelika Gęsikiewicz­Puchalska, Michał Zgrzebnicki, Beata Michalkiewicz, Urszula Narkiewicz, Antoni Morawski- ZUT Szczecin

Antropogeniczny CO2, a ochrona środowiska
1718-1730 Paulina Stępkowska- ZUT Szczecin

Ocena pozostałości DDT w mleku krowim

 

1530-1600 Sesja posterowa C- holl Centrum Kongresowe UP

Jury: Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
Prof. dr hab. Antoni Brodacki

Prof. dr hab. Jan Matras

Prezentacja posterów: 750-1640

(obecność autorów posterów obowiązkowa w godzinach (1530-1600)

1. Patrycja Kołodziej, Monika Mitura, Konrad Grzesiuk- UP Lublin

„Positive aspects of using vegetable oils in pigs nutrition”

2. Justyna Bochnak, Konrad Grzesiuk, Patrycja Kołodziej- UP Lublin

„Genetycznie modyfikowana wieprzowina?”

3. Monika Mitura, Marcin Bany, Konrad Grzesiuk, Patrycja Kołodziej- UP Lublin

„Tłuszcz nie tuczy”

4. Sylwia Paprocka, Patrycja Kołodziej, Konrad Grzesiuk- UP Lublin

„Analysis of “toys” as an element enriching the living environment of pigs”

5. Mateusz Ossowski, Martyna Kasela, Adrian Kubaczyński, Alicja Budzyńska- UP Lublin

„Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze kaw”

6. Justyna Gierczak, Wioletta Żumuda Czerwonka- UP Lublin

„Zagrożenie pyłem w środowisku pomieszczeń inwentarskich koni”

7. Kami Drabik, Karrar I.A. Al.-Shammari- UP Lublin

„Wykorzystanie soku z czerwonego grapefruita (Citrus paradisi) do dezynfekcji jaj wylęgowych”

8. Monika Pintal- UP Lublin

„Ocena jakości serów twarogowych dostępnych w wybranych sieciach handlowych Lublina”

9. Sylwia Paprocka, Marcin Bany, Justyna Bochnak- UP Lublin

Castration of male piglets in Poland and other European countries - analysis of methods.”

10. Kornel Curyło- ZUT Szczecin

„Ocena możliwości wykorzystania sorbentu mineralnego Diatomit w ograniczeniu oddziaływania węglowodorów ropopochodnych na aktywność enzymatyczną gleby”

11. Sławomir Szczygieł, Natalia Szumowicz- UR Rzeszów

„Rola produktów tradycyjnych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia”

12. Sylwia Kucharyk, Wiktoria Krupińska- UR Rzeszów

„Ocena sensoryczna elementów tłuszczowych pochodzących z dzika i trzody chlewnej”

13. Monika Łukaszczyk, Karolina Mazurek- UP Lublin

„Charakterystyka ichtiofauny dwóch rzek o zróżnicowanym stanie ekologicznym i rybackim”

14. Marlena Wójcik, Martyna Gaj, Magdalena Kapeluszna, Ewelina Wójcik- PWSZ Chełm

„Zawartość magnezu w wybranych czekoladach”

15. Małgorzata Puk- UP Lublin

„Zmiany wybranych parametrów jakości jaj w czasie przechowywania w zależności od ich klasy wagowej”

16. Damian Skibiński, Dagmara Łuczkiewicz, Karolina Jóźwik, Monika Stempniak - UP Lublin

„Pokarm i preferencje pokarmowe trawianki (Perccottus glenii) w rzekach i starorzeczach południowo-wschodniej Polski”

17. Monika Stempniak, Damian Skibiński, Dagmara Łuczkiewicz, Karolina Jóźwik, Dariusz Mazur- UP Lublin

„Ocena jakości wody na podstawie właściwości fizycznych i chemicznych w kompleksie zbiorników retencyjnych na rzece Nepryszce w Józefowie”

18. Długosz Patrycja, Piotrowska Natalia, Chlebiej Agnieszka- UP Lublin

„E- wieprzowina”
 

19. Mateusz Kusztal, Sabina Krajewska, Anna Buchalska, Magdalena Bartoszewska- UP Wrocław

„Walory sensoryczne produktów owocowych typu smoothies (Sensory attributes of apple smoothies)”

20. Joanna Sitarska, Monika Tracz- UP Lublin

„The possibility of using different varieties of tulips in urban areas”

21. Paulina Bednarczuk Małgorzata Zarek Joanna Cieślikowska- UP Lublin

„Podstawowe zasady bhp w hodowli świń rasy puławskiej (The basic principles of health and safety in the production of pulawska pig race)”

22. Małgorzata Zarek, Paulina Bednarczuk, Damian Kapusta- UP Lublin

„Mikotoksyny w paszach - realne zagrożenie dla zdrowia trzody chlewnej”

23. Joanna Cieślikowska Paulina Bednarczuk Marcin Hałabis- UP Lublin

„Wpływ transportu świń na jakość wieprzowiny (Impact of the transport of pigs on the quality of pork race)”

24. Damian Kapusta, Marcin Hałabis, Małgorzata Zarek- UP Lublin

„Zagrożenia wód w intensywnym chowie trzody chlewnej (Water hazard in the intensive rearing of pigs)”

25. Paweł Mielnik, Konrad Nowak, Jessica Stawicka, Anna Sokołowska, Sylwia Kotlarczyk- UWM Olsztyn

„Wpływ poziomu białka i energii w mieszance paszowej na wytrzymałość mechaniczną muszli ślimaka CORNU ASPERSUM MAXIMA”

26. Monika Milewska, Michał Puchalski- UWM Olsztyn

„Wpływ wybranych preparatów roślinnych na mikrobiotę bakteryjną”

27. Paulina Widz, Adam Widz, Remigiusz Soćko, Szczepan Jakubaszek- UP Lublin

„Wpływ żywności ekologicznej na zdrowie człowieka”

28. Celina Habryka- UR Kraków

„Zmiana właściwości przeciwutleniających miodów pochodzących z różnych terenów (Changing antioxidant properties of honey from different areas)”

 
 
II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

0820 Sesja referatowa D nt. „Biologia”- sala Konferencyjna Agro II

Jury: Prof. dr hab. Leszek Drozd

Dr hab. Jacek Łętowski, prof. UP

Prof. dr hab. Leszek Tymczyna

 
820-832 Dobrowolska Magdalena- UP Lublin

Nanosrebro, jako skuteczny środek w walce z drożdżakami Candida spp. występującymi na stopach osób dorosłych

832-844 Poniwozik Monika- UP Lublin

Wpływ sposobu sterylizacji i nanosrebra na czystość kultur Hedera helix (L.).

 
0844 Sesja referatowa E nt. „Nauki rolnicze” - sala Konferencyjna Agro II
Jury: Prof. dr hab. Leszek Drozd

Dr hab. Jacek Łętowski, prof. UP

Prof. dr hab. Leszek Tymczyna

844-856 Dawidowicz Luiza- UP Ponań

Zastosowanie różnych podłoży w uprawie boczniaka łyżkowatego (Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel.)

856-908 Gogół Aleksandra- UP Lublin

Donors of agronomically important traits for common wheat

908-920 Gogół Aleksandra- UP Lublin
Mieszańce oddalone w hodowli roślin
920-932 Olszak Marcelina- UP Lublin

Analiza mikrobiologiczna świeżych warzyw

932-944 Olszak Marcelina- UP Lublin

Identyfikacja genetyczna gatunku Septoria tritici z pszenicy ozimej

944-956 Podgórska Izabela- UP Lublin

Identyfikacja grzybów Rhizoctonia cerealis z pszenicy ozimej metodą PCR

956-1008 Podgórska Izabela- UP Lublin

Antagonistyczne oddziaływanie drożdży wobec toksynotwórczych grzybów Fusarium culmorum

 

Przerwa kawowa 1008-1025

1025 Sesja referatowa F nt. „Hodowla zwierząt” - sala Konferencyjna Agro II

Jury: Prof. dr hab. Leszek Drozd

Dr hab. Jacek Łętowski, prof. UP

Prof. dr hab. Leszek Tymczyna

1025-1037 Cholewińska Ewelina, Stępniowski Daniel, Ognik Katarzyna- UP Lublin

Wpływ suplementacji ekstraktami polifenolowymi na hematologiczne, biochemiczne i immunologiczne parametry krwi indyczek

1037-1049 Kropiwiec Kinga- UP Lublin

Wartość odżywcza wybranych podrobów pozyskanych z dzika (Sus scrofa ferus) oraz tuczników

1049-1101 Zieliński Damian- UP Lublin

Analiza porównawcza zmienności cech pokroju różnych odmian barwnych norek

 
1101 Sesja referatowa G „Ochrona środowiska” - sala Konferencyjna Agro II
 

Jury: Prof. dr hab. Leszek Drozd

Dr hab. Jacek Łętowski, prof. UP

Prof. dr hab. Leszek Tymczyna

1101-1113 Kobyłka Agata- UP Lublin

Taksonomiczna analiza przestrzennej struktury działań mających na celu ochronę środowiska w Polsce według województw

 

1113 Sesja referatowa H „Nauki o żywności”- sala Konferencyjna Agro II

Jury: Prof. dr hab. Leszek Drozd

Dr hab. Jacek Łętowski, prof. UP

Prof. dr hab. Leszek Tymczyna

1113-1125 Gustaw Klaudia, Waśko Adam- UP Lublin

Izolacja i identyfikacja fruktofilnych bakterii kwasu mlekowego (FLAB) z miodu pitnego

1125-1137 Hałabis Marcin- UP Lublin

Perspektywy wykorzystania świń rasy puławskiej w produkcji wyrobów tradycyjnych

1137-1149 Zielińska Ewelina- UP Lublin

Prozdrowotne właściwości peptydów otrzymanych z białek wybranych gatunków owadów jadalnych

1149-1201 Zielińska Ewelina- UP Lublin

Wartość odżywcza oraz właściwości funkcjonalne białek owadów jadalnych

1201-1213 Celina Habryka- UR Kraków

Wpływ dodatków produktów pszczelich do miodu na jego właściwości przeciwutleniające

 
 

1220-1310 Sesja posterowa I- holl przy Sali Konferencyjnej Agro II

 
Jury: Prof. dr hab. Leszek Drozd

Dr hab. Jacek Łętowski, prof. UP

Prof. dr hab. Leszek Tymczyna

Prezentacja posterów: 750-1340
(obecność autorów posterów obowiązkowa w godzinach (1220-1310)
1. Budzeń Małgorzata- UP Lublin

Innovative Solutions to Materials Used in Vehicle Construction - Environmental Aspect

2. Budzeń Małgorzata- UP Lublin

Pro-ecological Approach to Application Of Physical Factors in Cultivation of Cereals

3. Dawidowicz Luiza- UP Poznań

Boczniak florydzki (Pleurotus florida (Mont.) Singer) – grzyb o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnych właściwościach

4. Dylewska Małgorzata, Gryzińska Magdalena, Listos Piotr- UP Lublin

Analiza porównawcza mitochondrialnego DNA konia współczesnego i z okresu późnego plejstocenu

5. Dudziak Karolina- UP Lublin
Drought tolerance in wheat
6. Kobyłka Agata- UP Lublin

Multivariate analysis of the spatial variation in the structure of expenditures on fixed assets in environmental protection in Poland

7. Magierowicz Klaudia- UP Lublin

Plant essential oils in plant protection against pest insects

8. Michalak Magdalena- UP Lublin

Medycyna plazmowa jako nowa metoda leczenia

9. Myszura Magdalena- UP Lublin

Rolnictwo przyjazne klimatowi (Climate – Smart Agriculture)

10. Myszura Magdalena- UP Lublin

Plonowanie roślin na glebie lekkiej z dodatkiem osadu ściekowego i wełny mineralnej

11. Olcha Magdalena, Bąkowski Maciej, Kubaczyński Adrian- UP Lublin

Wybrane wskaźniki biochemiczne krwi indyczek żywionych paszami z dodatkiem preparatu czosnkowego

12. Płatkowski Maciej- ZUT Szczecin

Wpływ wybranych preparatów Roundup na aktywność fosfomonoesteraz w glebie lekkiej

13. Skupiński Sebastian, Wilczyński Kamil- UP Lublin

Radiotoksyczność Sr90
14. Stręk Michał- ZUT Szczecin

Aktywność dehydrogenazowa w glebie lekkiej zanieczyszczonej różnego rodzaju

15. Surdacka Ewelina- UP Lublin

Konkurencyjność regionów jako instrument rozwoju społeczno – gospodarczego województw

16. Tomaszewska-Krojańska Dorota- UP Lublin

The impact of waste biochar on the formation of soil

17. Tomaszewska-Krojańska Dorota- UP Lublin

Odpady z biogazowni rolniczych w poprawie funkcjonowania rolnictwa

18. Walczak Natalia, Guz Leszek- UP Lublin
Bacterial infections in ornamental fish
19. Wilczyński Kamil- UP Lublin

Aktywność przeciwutleniająca komercyjnych soków jabłkowych

20. Zaborska Agnieszka- UP Lublin

Content of Fat-Soluble Vitamins and Whey Proteins in Milk of Simmental Cows Maintained in the Intensive (Tmr) and Traditional Feeding Systems

19 00 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, uroczyste zakończenie Seminarium oraz kolacja- Centrum Kongresowe UP

« wstecz