[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

24.05.2017

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

 

 

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (PTF) odbędzie się w dniach 24-27 maja 2017 roku w Lublinie/Kazimierzu Dolnym pod hasłem „Masowy rozwój glonów – bioróżnorodność, ekologia i perspektywy zarządzania”. PTF jest towarzystwem naukowym zrzeszającym biologów prowadzących badania w zakresie taksonomii i ekologii sinic oraz glonów. Co roku, od trzydziestu pięciu lat, najwybitniejsi specjaliści z Polski i Europy spotykają się na konferencji naukowej w celu przedyskutowania najnowszych osiągnięć z dziedziny fykologii - zarówno w aspekcie badań podstawowych jak i praktycznego wykorzystania tej wiedzy, m.in. w zakresie  sposobów zarządzania ryzykiem występowania zakwitów wody wywoływanych przez sinice i glony. Przyszłoroczna konferencja poświęcona będzie w szczególności temu ostatniemu zagadnieniu, ze względu na obserwowane w ostatnich dekadach nasilenie częstotliwości i intensywności masowych pojawów glonów i sinic w wodach powierzchniowych Polski, Europy i świata.

 

            Konferencja odbędzie się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka oraz Prezydenta Miasta Lublina – dr Krzysztofa Żuka. Miło nam również poinformować, że konferencja będzie wpisana w cykl wydarzeń związanych z obchodami 700-lecia Miasta Lublin.  

 

Organizatorem konferencji jest Katedra Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Fykologiczne, partnerem konferencji jest Gmina Lublin. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, dr hab. Wojciech Pęczuła, dr Magdalena Toporowska, mgr Maria Archman i mgr Michał Niedźwiecki. Komitet Naukowy konferencji tworzą najwybitniejsi specjaliści z dziedziny fykologii z Polski i z zagranicy.

           

Coroczne spotkanie około stuosobowej grupy biologów – specjalistów z dziedziny fykologii, hydrobiologii i ochrony wód jest także okazją do prezentacji postępów w rozwoju aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w tych dziedzinach wiedzy. Od lat w naszych konferencjach uczestniczą firmy reprezentujące największych producentów mikroskopów oraz innej aparatury naukowo-badawczej. Ponadto w czasie naszych spotkań prezentowane są często nowoczesne rozwiązania z dziedziny ochrony środowiska, w tym zwłaszcza te dotyczące zarządzania jakością wody. Organizacja konferencji jest ponadto okazją do promocji miast i regionów, na terenie których odbywają się obrady.

           
                                  

Kontakt: Katedra Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, tel./fax 81 461 00 61 w. 304, e-mail sekretariatu konferencji: fyko2017@gmail.com. Strona www: hydrobiologia.up.lublin.pl 

 

 

 

 

« wstecz