wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69




Zakład Inżynierii Ekologicznej

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-532-06-44, fax 81-532-06-44
e-mail: kiksig@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-532-06-44
e-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  • prof.dr hab. Tadeusz Siwiec, profesor

Profesorowie uczelni

  • dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-24
    e-mail: alina.jusko@up.lublin.pl

Adiunkci

Wykładowcy

  • mgr inż. Arkadiusz Malik, wykładowca, tel. 81-524-81-21
    e-mail: sanitmal@onet.pl

Pracownicy