wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

20-069 Lublin, ul. Kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-532-06-44, fax 81-532-06-44
e-mail: kiksig@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, profesor
tel. 81-532-06-44
e-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy, profesor , tel. 81-524-81-21
  e-mail: adorozhynskyy@hotmail.com / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • prof. dr hab. Karol Noga, profesor, tel. 81-532-06-44
  e-mail: rmknoga@cys-kr.edu.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

Profesorowie uczelni

 • dr hab. inż. Przemysław Leń, profesor uczelni, tel. 81-534-81-35
  e-mail: przemyslaw.len@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

Adiunkci

 • dr inż. Wojciech Cymerman, adiunkt, tel. 81-524-81-67, 81-524-71-38
  e-mail: wojciech.cymerman@uwm.edu.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Magdalena Gizińska-Górna, adiunkt, tel. 81-524-81-23
  e-mail: madziagizinska@tlen.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr hab. inż. Antoni Grzywna, adiunkt, tel. 81-524-71-43
  e-mail: antoni.grzywna@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, adiunkt, tel. 81-524-81-24
  e-mail: alina.jusko@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr hab. inż. Michał Marzec, adiunkt, tel. 81-524-81-28
  e-mail: michal.marzec@up.lublin.pl / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • dr hab. inż. Andrzej Mazur, adiunkt, tel. 81-524-81-28
  e-mail: amazur70@op.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr Kamil Nieścioruk, adiunkt, tel. 81-524-81-23
  e-mail: kamil.niescioruk@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Radomir Obroślak, adiunkt, tel. 81-524-81-67
  e-mail: radomir.obroslak@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Paweł Postek, adiunkt, tel. 81-524-71-38
  e-mail: posti85@o2.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Roman Rybicki, adiunkt, tel. 81-524-81-28
  e-mail: roman.rybicki@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr Artur Serafin, adiunkt, tel. 81-524-71-39
  e-mail: artur.serafin@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr inż. Żanna Stręk, adiunkt, tel. 81 524-81-23
  e-mail: zanna.krol@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Tomasz Zubala, adiunkt, tel. 81-524-81-47
  e-mail: tomasz.zubala@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej

Asystenci

Wykładowcy

 • mgr inż. Justyna Gabryszuk, wykładowca, tel. 81-524-81-23
  e-mail: justyna.gabryszuk@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • mgr inż. Arkadiusz Malik, starszy wykładowca, tel. 81-532-81-24
  e-mail: sanitmal@onet.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej

Pozostali pracownicy

 • dr Ryszard Brodowski, specjalista inżynieryjno-techniczny , tel. 81-531-97-12
  e-mail: ryszard.brodowski@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • mgr inż. Waldemar Kitta, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-532-06-44 / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • dr inż. Agnieszka Listosz, starszy technik, tel. 81-524-81-23
  e-mail: agnieszka.listosz@up.lublin.pl / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • mgr inż. Agnieszka Micek, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-532-06-44
  e-mail: agnieszka.micek@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr inż. Aneta Pytka-Woszczyło, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-23
  e-mail: anetapytka@poczta.fm / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • dr inż. Grzegorz Wyrykowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-532-06-44
  e-mail: grzegorz.wyrykowski@up.lublin.pl / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Stanisław Pałys, prof.emerytowany, tel. 81-524-81-23