wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-34, fax 81-531-83-29
e-mail: TKR@up.lublin.pl
www: http://kemiz.up.lublin.pl/
Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-97-34
e-mail: stanislaw.parafiniuk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-97-35
  e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • prof. dr hab. Edmund Lorencowicz, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-97-36
  e-mail: edmund.lorencowicz@up.lublin.pl / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych
 • prof.dr hab. Janusz Nowak, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-97-33
  e-mail: janusz.nowak@up.lublin.pl / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych

Profesorowie uczelni

 • dr hab. inż. Magdalena Kachel, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-531-97-30
  e-mail: magdalena.kachel@up.lublin.pl / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych
 • dr hab. inż. Milan Koszel, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-97-32
  e-mail: milan.koszel@up.lublin.pl / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-97-31
  e-mail: artur.kraszkiewicz@up.lublin.pl / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych

Adiunkci

 • dr inż. Artur Przywara, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-97-32
  e-mail: artur.przywara@up.lublin.pl / Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych

Asystenci

 • mgr inż. Anna Krawczuk, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-97-30
  e-mail: anna.krawczuk@up.lublin.pl / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej

Pracownicy

 • mgr inż. Lidia Duda, starszy specjalista inż.-techn., tel. 81-531-97-29
  e-mail: lidia.duda@up.lublin.pl / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • dr inż. Witold Kowalik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-97-29
  e-mail: witold.kowalik@up.lublin.pl / Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
 • Marian Przywara, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-97-29
  e-mail: marian.przywara@up.lublin.pl

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel, profesor emerytowany, tel. 81-531-97-34