wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Kolegium Wydziału

« wstecz

Kolegium Wydziału Inżynierii Produkcji

 

1.      Prof. dr hab. Andrzej Marczuk – dziekan

2.      Dr hab. Izabela Kuna-Broniowska – prodziekan

3.      Prof. dr hab. Dariusz Andrejko – prodziekan

         (przewodniczący rady dyscypliny inżynieria mechaniczna)

 

Kierownicy jednostek podstawowych:

 4.     Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

         (przewodniczący rady dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

5.      Prof. dr hab. Dariusz Dziki

6.      Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

7.      Prof. dr hab. Andrzej Kusz

8.      Dr hab. Stanisław Parafiniuk

9.      Dr hab. Grzegorz Zając

10.    Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak  

 

Samodzielni pracownicy naukowi:

11.    Dr hab. Jacek Mazur

12.    Dr hab. Agnieszka Starek

13.    Dr hab. Mariusz Szymanek  

 

Pomocniczy pracownicy naukowi:

14.    Dr Beata Biernacka

15.    Dr Anna Pecyna

16.    Dr Anna Skic  

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny:

17.    Mgr Agnieszka Micek  

 

Przedstawiciele związków zawodowych:

18.   Dr Krzysztof Plizga

19.   Dr Marek Ścibisz