WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności


Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 października 2016 r. wnioski o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich zamieszkujących na terenie Gminy Lublin na rok akademicki 2016/2017 będą przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39 w terminie do 31 października 2016 r. w godzinach od 730 do 1530.

 

Szczegółowe informacje dot. stypendiów (regulamin i wniosek o przyznanie stypendium) są dostępne na stronie Urzędu Miasta Lublin w banerze umieszczonym po prawej stronie zatytułowanym "Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów" (http://www.lublin.eu).


« wstecz