WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

14.09.2016

 

Uwaga Studenci !!! 
 

Biura Praktyk i Karier Studenckich informuje, że dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego odbywających praktyki w roku akademickim 2015/2016 egzaminy z praktyk odbędą się w dniach  15 – 30 września  2016 roku zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dla poszczególnych Wydziałów.  Studenci przystępujący do egzaminu z praktyk powinni mieć ze sobą indeks, legitymację studencką oraz szczegółowo wypełniony dzienniczek!

 

 ***

 

 

Egzamin zaliczający praktyki zawodowe

dla studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych     

II r. kierunku Weterynaria

pierwszy termin odbędzie się:

 

 27. 09.2016r od godz. 1330  w Sali 122 Zoot – 20 osób

 

28.09.2016r. od godz. 1100  w Sali 201 Zoot – 30 osób

 

29.09.2016r. od godz. 1330 w Sali 345 Zoot – 20 osób

 
 30.09.2016r. od godz. 1100 w Sali 345 Zoot  - 30 osób


« wstecz