WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Cezary Kowalski, profesor
tel. 81-445-60-88
e-mail: cezary.kowalski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Halina Kowalska-Pyłka, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Zbigniew Roliński, profesor emerytowany