[ MENU DODATKOWE ]


Usługi, informacje dla biznesu - aktualności


 

Zapraszamy na kursy specjalistycznego języka
angielskiego oraz niemieckiego 

 

Kursy przygotowują do egzaminu przeprowadzanego przez MONDIALE Testing- Accredited Test Centre z siedzibą w Szwajcarii. MONDIALE Testing od ponad 20 lat zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych. Egzaminy skierowane są do osób pragnacych związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomosci jezyka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuję umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętności posługiwania się językiem w mowie sprawdzane są w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.

 

Kurs obejmuje 60 godzin. Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie znajomości języka angielskiego (lub niemieckiego) na poziomie min. A2+ oraz złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 126): podanie-kwestionariusz, ksero dowodu osobistego, deklaracja dotycząca  znajomości języka, dowód opłaty za kurs. Koszt kursu wynosi 570 zł. Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031. Zapisy trwają.

 

Mondiale Technical English

Mondiale Technical German

 

kontakt: www.cku.up.lublin.pl

 

 


« wstecz