[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1603 rekordów
« 1...5960616263[ 64 ]65 z 65 »
tytul nazwisko imie ↑ Jednostka telefon mail
mgr Kobyłka Agata Katedra Turystyki i Rekreacji 81-445-68-33
mgr inż. Nowaczyk Agata Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością 81-462-33-44
dr inż. Dziwulska-Hunek Agata Zakład Biofizyki Molekularnej 81-445-65-64
dr hab. Święciło Agata Katedra Mikrobiologii Środowiskowej 81-524-81-04
mgr Narolska Agata Dział Budżetowania i Analiz Ekonomicznych 81-445-65-07
mgr inż. Rutkowska Agata Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych 81-445-62-35
dr inż. Blicharz-Kania Agata Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 81-531-96-46
- Ostrowska Agata Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
mgr Sobczak-Frynas Adriana Biblioteka Gł. - Oddział Udostępniania i Przechowywania Księgozbioru 81-445-62-43,81-445-62-22
mgr Bolibok Adriana Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-18
- Kamiński Adam Dział Technologii Multimedialnych 81-531-96-39, 81-445-69-93, kom. sł. 572-329-078
dr Kornat Adam Zakład Gospodarki Leśnej - Brak e-maila
dr Liczmański Adam Katedra Biochemii i Toksykologii 81-445-69-33
mgr inż. Chojecki Adam Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich 81-461-00-61 w.243 Brak e-maila
dr inż. Włodarczyk Adam Katedra Ekonomii i Agrobiznesu 81-461-00-61 w. 156
dr inż. Węgrzyn Adam Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego 81-531-96-52
dr hab. inż. Kuzdraliński Adam Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 81-462-34-02
dr Wasak Adam Katedra Fizjologii Zwierząt 81-445-65-11 Brak e-maila
- Namięta Adam Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr inż. Zdybel Adam Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn 81-531-97-73
dr hab. Brodzki Adam Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt 81-528-46-80
mgr inż. Malinowski Adam - (84) 67 72 761
dr Gawryluk Adam Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej 81-445-69-94
dr hab. Bownik Adam Zakład Hydrobotaniki 81-445-67-92 w. 307
dr hab. Waśko Adam Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 81-462-33-53
« 1...5960616263[ 64 ]65 z 65 »