[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1592 rekordów
« 1...5758596061[ 62 ]6364 z 64 »
tytul nazwisko imie ↓ Jednostka telefon mail
mgr inż. Skorupska Wioletta Biuro Domów Studenckich 81-461-07-39
mgr inż. Giżka Wioletta Katedra Fizjologii Zwierząt 81-445-69-73 Brak e-maila
dr Wnuk Wioletta Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych -
mgr Piech Witold Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-18
- Wiśniewski Witold Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr hab. Chabuz Witold Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła 81-445-68-24
mgr inż. Wawrzkiewicz Witold Pracownia Bioindykacji Środowiska 81-445-68-64 Brak e-maila
dr hab. Kędzierski Witold Katedra Biochemii 81-445-67-86
dr inż. Kowalik Witold Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej 81-531-97-29
- Czubacki Witold Biuro Eksploatacji 81-461-00-61 w. 151 Brak e-maila
mgr Kowalik Witomiła Biuro Komunikacji 81-445-65-47
dr hab. Michałek Władysław Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin 81-445-66-83
prof. dr hab. Wawron Władysław Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt - Brak e-maila
dr hab. Pęczuła Wojciech Zakład Hydrobotaniki 81-461-00-61 w. 311
dr hab. Durlak Wojciech Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii 81-531-96-76
dr Radzki Wojciech Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów 81-462-33-07
dr Płaska Wojciech Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 81-461-00-61 w. 309
mgr inż. Koryciński Wojciech Zakład Gospodarki Leśnej -
mgr Olecki Wojciech Dział Technologii Multimedialnych 81-531-96-35, kom. sł. 572-330-949
dr inż. Misztal Wojciech Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych 81-531-96-08
mgr inż. Mitura Wojciech Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81-531-97-55
dr inż. Żak Wojciech Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego 81-531-97-39
dr hab. Łopuszyński Wojciech Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej 81-445-61-62
mgr inż. Kamiński Wojciech Biuro Zaopatrzenia 81-445-66-04
mgr inż. Skiba Wojciech stanowisko ds.aparatury 81-445-66-84
« 1...5758596061[ 62 ]6364 z 64 »