[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1614 rekordów
« 12345[ 6 ]7891011 z 65 »
tytul nazwisko imie ↓ Jednostka telefon mail
dr hab. Sałata Andrzej Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa 81-445-66-31
prof. dr hab. Borowy Andrzej Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii 81-531-96-80
mgr Kucharski Andrzej Centralne Laboratorium Badawcze 81-531-97-77
prof. dr hab. Niewiadomy Andrzej Katedra Chemii 81-445-60-97
mgr inż. Greguła Andrzej Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa 81-445-68-76 Brak e-maila
dr hab. Jakubczak Andrzej Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej 81-445-69-92
- Łyp Andrzej Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman 81-461-00-61 w. 277, 278 Brak e-maila
dr hab. Junkuszew Andrzej Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera 81-445-67-33
dr hab. Demetraki-Paleolog Andrzej Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 81-461-00-61 w. 307
dr Lisowski Andrzej Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 81-445-60-87
prof. dr hab. Woźniak Andrzej Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin 81-445-66-10
mgr Muciek Andrzej Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-18
dr hab. Bochniak Andrzej Zakład Informatyki 81-532-96-23
mgr inż. Rumniak Andrzej Zakład Patofizjologii 81-445-60-24
dr Milczak Andrzej Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących 81-528-46-14, 81-445-46-44
dr hab. inż. Krzykowski Andrzej Zakład Techniki Cieplnej 445-61-26, p.126
prof. dr hab. Stasiak Andrzej Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń - Brak e-maila
dr inż. Kuranc Andrzej Katedra Energetyki i Środków Transportu 81-531-97-19
prof. dr hab. Kusz Andrzej Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych 81 531 96 88, pok 1.70
dr inż. Masłowski Andrzej Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 81-531-96-43
dr hab. inż. Mazur Andrzej Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-524-81-28
dr hab inż. Stępniewski Andrzej Pracownia Mechaniki 81-445-69-34
dr Żmuda Andrzej Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 81-528-46-57
- Brodaczewski Andrzej Centrum Sportowo-Rekreacyjne 81-445-67-48 Brak e-maila
- Dyjak Andrzej Biuro Domów Studenckich - Brak e-maila
« 12345[ 6 ]7891011 z 65 »