[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1614 rekordów
« 1...56789[ 10 ]1112131415 z 65 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
mgr inż. Dębska Anna Biuro Wymiany Akademickiej 81-445-65-80
dr Dmitruk Marta Zakład Biologii Roślin 81-445-68-13
dr Dmoch Małgorzata Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności 81-445-67-27
mgr Dobrzańska Magdalena Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku 81-445-65-35
prof.dr hab. Dobrzański Bohdan Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii 81-531-97-07
prof. dr hab. Dolatowski Zbigniew Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością - Brak e-maila
prof. dr hab. Doliński Romuald Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 81-445-69-20 Brak e-maila
dr Domagała Dorota Zakład Teorii Eksperymentu i Biometrii 81-531-96-24
dr Domańska Jolanta Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych 81-445-60-18
dr hab. Domaradzki Piotr Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności -
dr inż. Domin Marek Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego 81-531-96-66
mgr inż. Domżał Beata Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów 81-462-33-46
prof. dr hab. Dorozhynskyy Oleksandr Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-524-81-21
dr Drabik Agata Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych 81-445-66-14
- Drabowicz Jerzy Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii 81-461-00-61w.248,81-531-96-87 Brak e-maila
dr inż. Drabowicz-Żybura Magda Katedra Podstaw Techniki 81-531-96-89, pok 1.71
prof. dr hab. Dreszer Kazimierz Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego - Brak e-maila
prof. dr hab. Drozd Leszek Zakład Gospodarki Łowieckiej 81-445-68-83
mgr inż. Drozd Cezary Biuro Eksploatacji 81-445-62-12 Brak e-maila
lek. wet. Drozd Łukasz Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia 81-445-62-56
mgr Drozd-Małaj Anna Biblioteka Gł. - Oddział Komputeryzacji Biblioteki 81-445-62-24
- Dub Anna Biuro Domów Studenckich - Brak e-maila
- Duch Michał Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku - Brak e-maila
mgr inż. Duda Lidia Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej 81-531-97-29
dr Dudkiewicz Margot Katedra Architektury Krajobrazu 81-531-96-70
« 1...56789[ 10 ]1112131415 z 65 »