[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2018-06-01Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 13 częściAZP/PNO/p-221/3/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-06-01 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-09-24 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-06-01 - JEDZ zał. nr 14 do SIWZ (w pdf.) pobierz plik
 • 2018-06-01 - JEDZ zał. nr 14 do SIWZ (xml.) pobierz plik
 • 2018-06-01 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1-13 pobierz plik
 • 2018-06-01 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-06-11 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-06-11 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści siwz (klauzula rodo) pobierz plik
 • 2018-06-14 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania. 2 pobierz plik
 • 2018-07-03 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 3. pobierz plik
 • 2018-07-17 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-07-19 Zawiadomienie - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1, 3, 5, 8 pobierz plik
 • 2018-08-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 pobierz plik
 • 2018-08-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 pobierz plik