[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2017-01-27Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PNO/p-209/1/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-01-27 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-04-21 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-01-27 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-02-23 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania, zmiana SIWZ pobierz plik
 • 2017-03-14 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-03-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik