[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2016-12-06Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 27 części.AZP/PNO/p-209/3/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-12-06 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-03-23 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-12-06 - opis przedmiotu zamówienia zał. 1-27 pobierz plik
 • 2016-12-06 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-12-30 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-01-19 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-01-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3, 11, 15, 19, 21, 22 pobierz plik
 • 2017-02-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 23 pobierz plik
 • 2017-02-03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 25 pobierz plik
 • 2017-02-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2017-02-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.14, 18 pobierz plik