[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2016-06-23Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 30 części.AZP/PN/26/2016

  Ogłoszenie

 • 2016-06-23 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2016-09-05 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2016-06-23 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2016-06-23 - Załączniki nr 1-30 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2016-06-30 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2016-07-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania cz. 12 pobierz plik
 • 2016-07-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania cz. 6 pobierz plik
 • 2016-07-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania w cz. 2; 5; 9; 10; 11; 15; 16; 21 pobierz plik
 • 2016-07-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2016-08-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 18, 24, 28 pobierz plik