[ MENU DODATKOWE ]


     Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
    tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
    zamowienia@up.lublin.pl

     

    Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. euro netto
    OGŁOSZENIA
    dostawa

    2015-11-05Dostawa komory klimatycznej do przeprowadzania procesów fermentacyjnych z modułem do analiz elektroforetycznych dla Katedry Technologii Owoców, warzyw i Grzybów.AZP/PDN/ZO/15/2015

    Ogłoszenie

  • 2015-11-05 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w trybie zapytania ofertowego pobierz plik
  • 2015-11-05 - Zaproszenie do złożenia oferty. pobierz plik
  • 2015-11-23 - Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu pobierz plik