[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. euro netto
  OGŁOSZENIA
  dostawa

  2015-10-22Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów oraz dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 8 części.AZP/PDN/ZO/14/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-10-22 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w trybie zapytania ofertowego pobierz plik
 • 2015-10-22 - Zaproszenie do złożenia oferty + formularz oferty + projekt umowy pobierz plik
 • 2015-10-22 - Załączniki nr 1-8 do zaproszenia pobierz plik
 • 2015-11-30 - Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-10-28 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik