[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. euro netto
  OGŁOSZENIA
  dostawa

  2015-10-13Dostawa sond molekularnych dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.AZP/PDN/ZO/13/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-10-13 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w trybie zapytania ofertowego pobierz plik
 • 2015-10-13 - Zaproszenie do złożenia oferty + formularz oferty + projekt umowy pobierz plik
 • 2015-10-14 - zmiana treści formularza "Oferta Wykonawcy" pobierz plik
 • 2015-11-23 - Ogłoszenie o udzielonym zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-10-15 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2015-10-16 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert pobierz plik
 • 2015-10-21 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 2 pobierz plik
 • 2015-10-26 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia pobierz plik