[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. euro netto
  OGŁOSZENIA
  dostawa

  2015-10-07Dostawa membrany do dializy białek i peptydów o masie cząstkowej powyżej i poniżej 3,5 kDa oraz poniżej i powyżej 6-8 kDa dla Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.AZP/PDN/ZO/11/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-10-07 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w trybie zapytania ofertowego pobierz plik
 • 2015-10-07 - Zaproszenie do złożenia oferty + formularz oferty + projekt umowy pobierz plik
 • 2015-10-21 - Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-10-12 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik