[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  Zamówienia z dziedziny nauki do 207 tys. euro netto
  OGŁOSZENIA
  dostawa

  2015-04-08Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PDN/ZO/3/2015

  Ogłoszenie

 • 2015-04-08 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu w trybie zapytania ofertowego pobierz plik
 • 2015-04-08 - Zaproszenie do złożenia oferty + formularz oferty + projekt umowy pobierz plik
 • 2015-04-23 - Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2015-04-10 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia pobierz plik