[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-08-05Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 6 części. AZP/PN/p-207/12/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-08-05 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-10-30 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-08-05 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2014-08-05 - załącznik nr 1-6 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-09-05 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-09-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2, 3 pobierz plik
 • 2014-09-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 6 pobierz plik
 • 2014-09-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik