[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-04-02Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 11 części.AZP/PN/p-207/7/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-04-02 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-04-02 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-04-25 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-05-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 i 5 pobierz plik
 • 2014-05-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik