[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-01-02Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia dydaktycznego budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 23 części.AZP/PN/p-200/17/2013

  Ogłoszenie

 • 2014-01-02 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-01-02 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-02-07 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą SIWZ pobierz plik
 • 2014-03-04 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1; 11; 13; 20 pobierz plik
 • 2014-03-04 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2; 9 pobierz plik
 • 2014-03-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik