banner
Menu

Bezpłatne szkolenia i warsztaty 2019/2020Bezpłatne szkolenia i warsztaty 2019/2020

« wstecz


 
Dodatkowe staże dla studentów kierunku Weterynaria
 
Drodzy Studenci! 
Jednym z warunków, jakie stawiają pracodawcy poszukując pracowników jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest odbycie dodatkowego stażu zawodowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Dlaczego warto odbyć staż? Gdyż to niepowtarzalna możliwość:
  • zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych;
  • rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie;
  • pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy;
  • Ponadto oferujemy:
  • stypendium stażowe (14,40 zł / godzinę stażu „na rękę”);
  • zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania);
  • zwrot kosztów zakwaterowania (do 1600,00 zł);
  • zaświadczenie o odbyciu stażu. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Anną Krawczyk, Centrum Nauki, ul. Akademicka 13, Lublin (p. 457) , tel. 81 445 66 61, e-mail anna.krawczyk@up.lublin.pl 
 
Serdecznie zapraszamy!