UP Lublin   Szkoła Doktorska „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Szkoła Doktorska


 

Szkoła Doktorska

« wstecz

  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie w szkole doktorskiej.

 

Szkoła Doktorska „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, prowadzona w dyscyplinach naukowych:

 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo

 

 

Na mocy Zarządzenia 46/2020 z dnia 04.05.2020  dotychczasowa nazwa Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zostanie zmieniona na nową nazwę  Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nowa nazwa Szkoły Doktorskiej będzie obowiązywała od 1 października 2020 r.  Wraz ze zmianą nazwy  zakres kształcenia w Szkole Doktorskiej ulegnie  rozszerzeniu  o kolejne dyscypliny naukowe i będzie prowadzony w 7 dyscyplinach: 

 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • nauki biologiczne

 

Szkoła Doktorska będzie funkcjonowała w oparciu o nowy Regulamin Szkoły Doktorskiej