[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

01.02.2019campus

 UWAGA STUDENCI

 

Firma Virtual Telecom sp. z o.o. na mocy podpisanej umowy nr 1/UCI/VT/2019 z dnia 21.01.2019 roku świadczy usługi dostępu do sieci Internet dla Domów Studenta: CEBION, DODEK, ESKULAP, MANHATTAN, BROADWAY Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

W związku ze zmianą operatora zmianie ulegają dotychczasowe zasady świadczenia usługi jak i korzystania z sygnału sieci Internet.

 

1.       Każdy mieszkaniec Domu studenta w celu korzystania z sieci Internet musi zautoryzować się unikalnym identyfikatorem (loginem i hasłem). Po dane dostępowe prosimy zgłaszać się do Administracji poszczególnych Domów Studenta.

 

2.       Zabronione jest udostępnianie hasła lub kombinacji loginu i hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił hasło i/lub login.

 

3.       Virtual Telecom przygotował dla mieszkańców Domu Studenta instrukcje opisujące podstawowe czynności, które należy wykonać celem korzystania z zasobów sieci Internet. Instrukcje udostępnione są w każdym z Domów Studenta UP jak również na stronie internetowej https://up.lublin.pl/campus/?rid=16880

Virtual telecom świadczy również usługi wsparcia (reset haseł, diagnoza, przydzielanie dostępu nowym użytkownikom) pod numerem telefonu 81 458 10 44 i adresem email up@vtelecom.pl w dni powszednie w godzinach 8.00. – 16.00.

4.       Uwaga! Virtual telecom nie świadczy usługi naprawy toru transmisyjnego w tym naprawy gniazd sieciowych. Wszelkie fizyczne uszkodzenia prosimy zgłaszać bezpośrednio do administracji Domów Studenta.

Informujemy, że za wszelkie akty wandalizmu czy fizycznego uszkodzenia infrastruktury odpowiada użytkownik i będzie on pociągnięty do odpowiedzialności materialnej w przypadku zaistnienia naprawy infrastruktury w tym również w przypadkach tzw. interwencji nieuzasadnionej.


« wstecz