[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

15.03.2018

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt, Koło Naukowe Ochrony Środowiska oraz Rada Samorządu Doktorantów UP uprzejmie przypominają, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku organizują XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych: „Środowisko – Zwierzę – Produkt” oraz V Konferencję Doktorantów.

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz w przedłużonym terminie do północy 18 marca 2018 roku (niedziela) z jednoczesnym uiszczeniem opłaty konferencyjnej 250 PLN (obejmującej materiały konferencyjne, obiad i kolację w dniu konferencji, 1 nocleg w DS) na konto:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PKO SA O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem XV SKN
Jednocześnie przypominamy, że studenci i doktoranci UP w Lublinie są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Dodatkowo dla chętnych istnieje możliwość publikacji rozdziału w recenzowanej monografii, treść manuskryptu wraz z oświadczeniem autorów należy przesłać na maila witold.chabuz@up.lublin.pl w przedłużonym terminie do 18.03.2018 roku - koszt opublikowania jednego manuskryptu w wysokości 150 PLN jest płatny do dnia 18.03.2018r. na konto:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PKO SA O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem XV SKN
 

 

 

 

 

 


 


« wstecz