[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

08.04.2013

UWAGA

ZAPISY NA EGZAMIN TELC do 15.05.2013
Termin EGZAMINU pisemnego i ustnego
22 czerwca 2013, godzina 9.00


Aby wziąć udział w egzaminie należy:
*Dokonać wpłaty na konto UP w Lublinie
Bank Pekao S.A. 55124054971111000050116807
w wysokości: POZIOM B1 350 PLN, B2 430 PLN

Z DOPISKIEM: EGZAMIN TELC plus język i poziom

*Dokonać rejestracji w sekretariacie Studium Języków
(ul. Poniatowskiego 1)dostarczając xero dowodu wpłaty

Podczas rejestracji można zgłaszać również pary na egzamin ustny.

UWAGA
• Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej
• Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, ani z jednej osoby na drugą
• Osobom nieobecnym na egzaminie przysługuje zwrot opłaty po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego.
  Pobierana jest tylko opłata za zgłoszenie egzaminu w wysokości 45 zł/os.
• W grupach 1-3 osób obowiązuje dopłata w wysokości 50zł od osoby
• W grupach 4-6 osób obowiązuje dopłata w wysokości 30 zł od osoby
• Egzaminy oceniane są we Frankfurcie nad Menem. Informacja o wynikach (ok. 8 tygodni po egzaminie)

  w Centrum Egzaminacyjnym TELC – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Lublinie.
• Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 minut przed podaną godziną.
• Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem.
• Na egzamin należy obowiązkowo zabrać ołówek i gumkę.
• Listy kandydatów na egzamin wywieszane są na 2 tygodnie przed egzaminem


« wstecz