[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

02.11.2012

 

Egzamin poprawkowy – dodatkowy
ze wszystkich języków (czwarty termin)
w sesji letniej 2011/12

odbędzie się dnia 17 listopada 2012 roku (sobota) o godz.10,00
w siedzibie SPNJO ul. Poniatowskiego 1.

 
 

Prawo przystąpienia do egzaminu w tym terminie mają studenci,
którzy mają jeden wolny termin
ze względu na usprawiedliwioną nieobecność
w czerwcu, wrześniu lub październiku.

 
 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu
jest złożenie w terminie do dnia 9. listopada b.r.
(w sekretariacie SPNJO pok. 30 ul. Poniatowskiego 1)
oryginalnego dokumentu zezwalającego na przystąpieniedo egzaminu
t.j. zgoda Dziekana lub Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki.

 
 

 


« wstecz