[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów


 

 

Drugi ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych rozpoczęty.

 


  [ regulamin ]

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową konkursu: www.revitare-conf.pl/revitare2013.

Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających przestrzenią i środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

 

Tereny zdegradowane i poprzemysłowe dla wielu rejonów Polski, a szczególnie miast to problem ograniczający ich atrakcyjność i konkurencyjność. Rewitalizacja terenów zdegradowanych może mieć ważny udział w lokalnym rozwoju gospodarczym, a także w porządkowaniu problemów środowiskowych i społecznych. Kolejne przykłady udanych rewitalizacji pokazują, jak obszary problemowe stają się stopniowo obszarami rozwojowymi. Równie ważnym zagadnieniem jest kontekst miejski procesów rewitalizacyjnych. Wynika on ze zdecydowanego podkreślania roli miast w kreowaniu zrównoważonego rozwoju.

 

Kto może wziąć udział w REVITARE?

Studenci i młodzi pracownicy nauki (do 35 roku życia), których interesuje proces rewitalizacji terenów zdegradowanych. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

 

Jak się zgłosić do REVITARE?

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych: przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny.

 

Jakie są nagrody w REVITARE?

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe (sprzęt multimedialny) oraz opłacenie kosztów udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Nagroda specjalna przyznana zostanie za najlepszą prezentację.

 

Kiedy odbędzie się finał REVITARE?

Laureaci REVITARE zaprezentują swoje prace podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, 2-4 października 2013 r. w Ustroniu.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl/revitare2013.

 

Organizację REVITARE wspierają finansowo: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Agencja Rozwoju Lokalnego w Gliwicach, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w Bełchatowie, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, Eko Park – Park Przemysłowo-Technologiczny w Piekarach Śląskich, Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju, AQUA S.A. Bielsko Biała, SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej - Kopalnia Zabytkowa w Tarnowskich Górach.

 


« wstecz