[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

22.09.2014

Uroczystość wręczenia indeksów studentom I roku studiów stacjonarnych i kierunku weterynaria (studia stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbędzie się 1 października 2014 r. (środa) zgodnie z załączonym harmonogramem (poniżej).


Dzień 1 października 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku (tylko studenci studiów stacjonarnych i kierunku weterynaria). Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 2 października 2014 r. zgodnie z rozkładem zajęć zamieszczonym na stronie www.up.lublin.pl zakładka STUDENCI/Rozkłady zajęć


Uroczystość wręczenia indeksów dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe (należy sprawdzić terminarz zjazdów).
 

***

 

HARMONOGRAM WYDZIAŁOWEJ IMMATRYKULACJI

 W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

1 października 2014 r. (środa)

 

 

Zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) - kierunek weterynaria

 

 

 

Lp.

Wydział

 

Miejsce immatrykulacji

Godziny

1.

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

 

9.00  - 11.00

2.

Wydział Inżynierii Produkcji

 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

 

11.30 - 13.30

3.

Wydział Agrobioinżynierii

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15

 

14.00– 16.00

4.

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

AULA  AGRO  ul. Akademicka 15

 

 

9.00-11.00

5.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 

AULA  AGRO  ul. Akademicka 15

 

 

11.30-13.30

6.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

AULA AGRO  ul. Akademicka 15

 

 

13.45 -15.30

 


« wstecz