[ MENU DODATKOWE ]Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Drozd, profesor
tel. 81-445-68-83
e-mail: leszek.drozd@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Asystenci

  • mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska, asystent / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr inż. Joanna Kapustka, asystent / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr inż. Justyna Wojtaś, asystent / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
  • dr Agnieszka Ziemiańska, asystent, tel. 81-445-62-49 / Zakład Gospodarki Łowieckiej

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Ludwika Blaim, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35 / Zakład Etologii Zwierząt
  • mgr Dorota Jarmoszczuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-61
   e-mail: kha@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Łowieckiej
  • mgr inż. Elżbieta Mazurek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35 / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
  • inż. Jacek Sokołowski, starszy technik / Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Maria Tietze, profesor emerytowany / Zakład Etologii Zwierząt