[ MENU DODATKOWE ]Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem

20-612 Lublin ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-26
e-mail: keip@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Monika Stoma, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-97-26
e-mail: monika.stoma@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy

    • mgr inż. Tomasz Kramek, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-97-22
      e-mail: tkramek@wp.pl