[ MENU DODATKOWE ]Katedra Architektury Krajobrazu

 

 

20-612 Lublin, ul.Głęboka28
tel. 81-531-96-73
e-mail: architektura.krajobrazu@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab.inż. Małgorzata Milecka, profesor uczelni
tel. 81-531-96-73
e-mail: eko_styl@op.pl

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Asystenci

    Wykładowcy

    Pozostali pracownicy