[ MENU DODATKOWE ]Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Marek Babicz, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-16
e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Pracownicy

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Andrzej Stasiak, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz, profesor emerytowany