[ MENU DODATKOWE ]Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Krakowski, profesor zwyczajny
tel. 81-445-61-69
e-mail: leszek.krakowski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Pozostali pracownicy

  • mgr Kamila Łabęcka, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74
   e-mail: kamila.labecka@vp.pl

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zygmunt Wrona, profesor emerytowany