[ MENU DODATKOWE ]Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Aneta Nowakiewicz, profesor uczelni
tel. 81-445-60-08
e-mail: aneta.nowakiewicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  • dr hab. Sebastian Gnat, adiunkt, tel. 81-445-60-93
   e-mail: sebastian.gnat@up.lublin.pl
  • dr Aleksandra Trościańczyk, adiunkt, tel. 81-445-60-16

  Asystenci

  • mgr inż. Marcelina Osińska, asystent

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Kostruba, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-14
  • mgr inż. Beata Pogoda, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49

  Doktoranci

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska, profesor emerytowany