[ MENU DODATKOWE ]Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: dr hab. Aldona Sobota, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-462-33-14
e-mail: aldona.sobota@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pracownicy

  Doktoranci

  • mgr Ada Krawęcka, doktorant, tel. +48 81 462 33 16

  Profesorowie emerytowani